Z malankarské liturgie.

 Liturgické texty

Na této stránce jsou liturgické překlady do češtiny a několik liturgických textů v angličtině.

Pozor: liturgické překlady jsou privátním textem, a proto se nesmí užívat při bohoslužbách.

Západosyrská skupina:

Byzantský obřad:

Božské liturgie:

Jana Zlatoústého:

proskomidie ve formátu Word 97/2000 je zde
liturgie katechumenů
liturgie věrných

liturgie katechumenů a věrných ve formátu Word 97/2000 je zde

Bazila Velkého:

liturgie katechumenů
liturgie věrných

liturgie katechumenů a věrných ve formátu Word 97/2000 je zde

Řehoře Dvojeslova  (neboli předem posvěcených darů).

liturgie ve formátu Word 97/2000 je zde

Jakuba, bratra Páně:

liturgie pouze anglicky ve formátu rtf je zde

Treby:

křest a myropomazání
        modlitby nad katechumenem (exorcismus a vyznání víry)
        křest
        myropomazání
zpověď
manželství
pomazání nemocných
pohřeb
        modlitby v domě zesnulého
        modlitby v chrámu
        modlitby na hřbitově
malé svěcení vody
velké svěcení vody na svátek Bohozjevení
řád svaté Padesátnice

Poslední verze Trebniku ve formátu Word 97/2000 je ke stažení zde.

Denní modlitba (časoslov, horologion):

polnočnice
        každodenní
        sobotní
        nedělní
ranní modlitby
jitřní (utreňa)
        každodenní
        nedělní (sváteční má podobnou strukturu)
1. hodinka
3. hodinka
6. hodinka
9. hodinka
večereň
        každodenní
        nedělní (bere se v sobotu večer)
modlitby před obědem a po obědě
modlitby před večeří a po večeři
malé povečerí
modlitby před spaním

Časoslov ve formátu Word 97/2000 je ke stažení zde.

Akafisty:

        Akafist je spolu s Ježíšovou modlitbou jednou ze základních modliteb byzantského křesťana. Slovo akafist pochází z řeckého "imnos akafistos", což znamená hymnus, při němž se nemůže sedět. Akafistů je nepřeberné množství, z nichž zde některé uvádím:

Ježíši nejsladšímu
Mariánský 
Kristovu vzkříšení

Arménský obřad:

Božská liturgie:

proskomidie
liturgie katechumenů
liturgie věrných

text celé liturgie ve formátu Word 97/2000 je zde

Syrský obřad:

Božské liturgie:

        Používá tyto anafory:

Sv. Jakuba

Sv. Marka

Sv. Petra

Dvanácti apoštolů

Sv. Jana

Sv. Xyxta

Sv. Julia

Sv. Jana Zlatoústého

Sv. Cyrila

Sv. Jakuba ze Sarugu

Sv. Filoxena

Sv. Severia

Mar Bar Salibiho

 

Pouze ke stažení jako celek zazipované ve formátu html (úvodní stránka je pod názvem default).

Východosyrská skupina:

Chaldejský obřad:

Božské liturgie:

Anafora Addaiho a Mariho tato anafora neobsahuje slova ustanovení večeře Páně
    zde ke stažení v PDF 
    zde je vyjádření Kongregace pro nauku víry k této anafoře

Anafora Nestoria
    zde ke stažení v PDF
Anafora Theodora z Mopsuestie
    zde ke stažení v PDF

Syrsko Malabarský obřad:

Božská liturgie:

liturgie

text celé liturgie ve formátu Word 97/2000 je zde

Alexandrijská skupina:

Koptský obřad:

Božské liturgie:

liturgie sv. Marka  ke stažení v pdf (jinak též nazývaná sv. Cyrila Alexandrijského)
liturgie sv. Bazila    ke stažení v pdf
liturgie sv. Řehoře  ke stažení v pdf

Denní modlitba (horologion):

    texty jsou obsaženy v knize nazývané "AGPEYA", která má 7 základních liturgických modliteb dne:

            1. hodinka
            3. hodinka
            6. hodinka
            9. hodinka
            11. hodinka, což je vlastně večereň
            12. hodinka, což je povečerí a
            polnočnici, která se skládá ze tří nočních hlídek: 1. noční hlídka, 2. noční hlídka, 3. noční hlídka

        V této knize je též liturgická skladba modliteb, která se nazývá veil, což jsou vlastně naše večerní modlitby, které se modlí většinou mezi 12. hodinkou a polnočnicí. (Bohužel veškeré texty jsou jen anglicky).
        Je však k podivení, jak jsou tyto liturgické hodinky velmi blízké modlitbám časoslovu, což může dokazovat jejich společný původ.

Etiopský obřad:

Božské liturgie:

        Etiopský obřad používá tyto anafory:

Anafora sv. apoštolů (pouze část)

Anafora Našeho Pána

Anafora sv. Jana Evangelisty

Anafora 318 otců (1. nicejského koncilu)

Anafora Naší Paní (I) (údajně složená Kyriakem z Behnsy)

Anafora sv. Atanáše

Anafora sv. Bazilal

Anafora sv. Řehoře Nysského

Anafora sv. Epifana

Anafora sv. Jana Zlatoústého

Anafora sv. Cyrila(I)

Anafora sv. Jana ze Sarugu

Anafora sv. Řehoře

Anafora sv. Dioskura

        A zná tyto anafory, které však nepoužívá:

Anafora Naší Paní (II) podle Řehoře z Gasseccie

Anafora sv. Marka

Anafora sv. Jakuba, bratra Páně

Anafora Naší Paní (III) podle Řehoře

Anafora Naší Paní (IV) podle Řehoře

Anafora sv. Cyrila (II)

  na teologii    na úvodní stranu