Koptské ikony

 

Překlady církevních otců a duchovní četba

Teologická pojednání a přehledy

Životy svatých

Liturgické texty

Liturgické pomůcky

Kalendáře

Církevní slovanština

Výsledky sčítání řeckokatolické církve v ČR z roku 2001

 Poznámka: Číslování žalmů je dle typických byzantských zvyklostí, tedy podle číslování Septuaginty (= číslování Vulgáty).

na úvodní stranu

 

Hit Counter