Koptská ikona útěku do Egypta

 

 Duchovní texty

Na této stránce jsou překlady různých děl svatých Otců .
Pozor: překlady jsou privátním textem, a mohou se v nich vyskytovat chyby.

 

Jakubovo protoevangelium
jedno ze základních děl církevního starověku, nesmí se však brát doslovně. Zde ve formátu Word.

Ignatios a Kallistos Xantopoulos: Poučení mlčících
základní dílo hesychasmu. Přeloženo z ruské Filokalie. Ke stažení zde.

Inokentij, arcibiskup krymský: Smiluj se nade mnou, Bože

Filokalie v církevní slovanštině:

Ve formátu Word 97/2000 a pdf. Pozor velikost prvního je zhruba 2.3 Mb a druhého 4.7 Mb!!

Duchovní texty v ruštině a formátu html pouze ke stažení:

Dionýz Areopagita: O nebeské hierarchii

Bazil Velký: Výklad žalmů

Abba Dorotej: Poučení

Inocenc Krymský: Život svatého apoštola Pavla

Jan Damašský: Pramen poznání

Jan Klimakos: Lestvica

Jan Krondštatský:
        Můj život v Kristu díl 1 a díl 2
        Ve světě modlitby

Jan Zlatoústý:
        Život
        Sebrané spisy:
                díl 1/11/2,
                díl 4/14/2 (výklad knihy Bytí),
                díl 7/1, 7/2 (výklad Matoušova evangelia)
                díl 9/2 (výklad listu Římanům)

Nikodém Svatohorec: Duchovní boj

Nil Sorský: O osmi hlavních vášních a boji proti nim

Teofilakt:
        Výklad evangelia podle Matouše
        Výklad evangelia podle Marka
        Výklad evangelia podle Lukáše
        Výklad evangelia podle Jana
        Výklad Skutků apoštolů a apoštolských listů

Vzpomínky ruského poutníka

na teologii    na úvodní stranu