Liturgické pomůcky

Tato stránka se věnuje liturgii z hlediska teoretického. 

Joann Kizak: Krátká učebnice církevního ustavu (Ungvar 1912)
krátký typikon. Zde ve formátu PDF.

Instrukce na aplikaci liturgických předpisů Kodexu kánonů východních církví.
Ve slovenštině. Pouze ke stažení ve formátu PDF.

Řád bohoslužeb, večerně, utreně a božské liturgie
překlad oficiálních liturgických předpisů Kongregace pro východní církve z roku 1953. Pouze ve formátu PDF.

Historický vývin a krátký výklad liturgie sv. Jana Zlatoústého

Liturgické knihy v ruštině a formátu html pouze ke stažení:

Gogol: Rozjímání o božské liturgii

Krasov: Liturgika

Krátký výklad Modlitboslovu

O strastném týdnu

O paschální bohoslužbě

na teologii    na úvodní stranu