Maronitská ikona

Teologická pojednání a přehledy

Krátký přehled obřadů
tabulkový náhled rozdělení obřadů.

Křesťanské církve východu 
krátká charakteristika.

Róbert F. Taft SJ.: Katolicismus východního obřadu
    krátké pojednání jednoho z největších znalců křesťanského východu.
Poznámka: Pojmem východní obřad zde autor chápe jako souhrn všech východních obřadů oproti obřadu západnímu, který je chápán též jako souhrn. Je to používání účelové (ke zjednodušení pohledu) a ne zcela odpovídá pojmu obřad tak, jak jej chápe církevní právo.
Zde též ve formátu PDF.

Vyjádření kongregace pro nauku víry k anafoře Addaiho a Mariho

Charakteristika východních liturgií podle P. Finka anglicky ve formátu PDF.

na teologii    na úvodní stranu