Spasi Hospodi: http://www.homestead.com/Easterncatholichymns/SpasiHospodi~ie4.html
    výborné stránky věnující se též liturgickým zpěvům.

 

Maronitské:

 

Oficiální stránky maronitského patriarchátu: http://www.bkerke.org.lb

Maronitské stránky v Brooklinu: http://www.stmaron.org

 

Syrsko Malabarská církev:

 

http://members.aol.com/smalabar/index.htm

 

Syrsko Malankarská církev:

 

http://www.malankara.net