Oficiální stránky Vatikánu: http://www.vatican.va

New Advent: http://www.newadvent.org
    obsahuje katolickou encyklopedii, velké množství patristické literatury, dokumenty koncilů ap. Skvělá stránka.

Učebnice katolické morálky: http://www.ktf.cuni.cz/~skoblik

Krátký přehled katolické dogmatiky: http://www.kaplnka.sk/dogmatika

Oficiální stránky ČBK: http://www.cirkev.cz

Knihovna křesanské literatury: http://www.knihovna.net

Soukromá stránka p. M. Holého s více studijními texty teologické fakulty Karlovy univesity: http://www.ktf.cuni.cz/~martin

Římskokatolická farnost Velké Meziříčí: http://www.dekanstvivm.horacko.com